اطلاعات تماس
تلفن
۴۰۳۳۰۱۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۴۰۳۳۰۱۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۱۲۴۰۲۶۷۷۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژ اتحادیه ، طبقه اول ، پلاک 10

تکنیکال صنعت ۴۰۳۳۰۱۳۷ ۰۲۱

تلفن

  • ۴۰۳۳۰۱۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۴۰۳۳۰۱۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۰۹۱۲۴۰۲۶۷۷۸ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژ اتحادیه ، طبقه اول ، پلاک 10